FORTRYDELSESFORMULAR

Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende.

Til:

Next Level Games ApS
Lyngtoften 14
7430 Ikast

E-mail: info@nextlevelgames.dk

- Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer (venligst skriv varenummer og varenavn):

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

- Bestilt den                     ______________________________________________________

- Ordrenummer               ______________________________________________________

- Bestilt af (navn)             ______________________________________________________

- Bestillers adresse          ______________________________________________________

- Bestillers underskrift    ______________________________________________________